Kwaliteit, Tarief & Vergoeding

LET OP!

Als het gaat over de vergoeding van begeleiding bij herstel van burn-out is de werkgever sinds 1 januari 2015 verplicht om de herstelkosten te vergoeden. De zorgverzekeraar vergoedt deze begeleiding niet meer.

 

AANGESLOTEN BIJ:

 

Kwaliteitsborging

De post-HBO opleiding Coaching & Counselling aan de Academie voor Coaching & Counselling vormde het startpunt voor mijn werk als therapeut/coach/counselor.  Om kwaliteit te blijven bieden ontwikkel ik me voortdurend op persoonlijk en professioneel gebied. Jaarlijks volg ik trainingen, die aansluiten op de uitdagingen die ik in mijn begeleidingswerk tegenkom. Ik volg intervisie en supervisie om scherp te blijven en mijn professionaliteit te borgen.

Ik ben Registercounsellor ABvC®, aangesloten bij ABvC. Tevens ben ik BCZ® Registertherapeut, aangesloten bij de RBCZ. Doel van deze verenigingen is kwaliteitsbewaking en professionalisering van de beroepsgroep. Dit houdt in: een beroepscode (ethische code), verplichte bij- en nascholing en een onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten. Voor Klachtenregeling Inside Coaching klik hier. Inside Coaching is aangesloten bij SCAG, de geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg.

Voor meer informatie: www.abvc.nlwww.rbcz.nu en www.scag.nl

Tarief 

De begeleiding bij Inside Coaching is altijd op maat. Graag doe ik een vrijblijvende prijsopgave.

Vergoeding via werkgever

Mijn begeleiding wordt steeds vaker door werkgevers vergoed. In het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid of uit een jaarlijks budget dat je mag inzetten voor persoonlijke ontwikkeling/effectiviteit. In het kader van herstel bij burn-out is de werkgever zelfs verplicht begeleiding te vergoeden. Na een uitgebreide intake ontvang je een prijsopgave met plan van aanpak, dat je kan voorleggen aan de werkgever.

Vergoeding via zorgverzekeraar

Ik ben opgeleid en gecertificeerd counselor en voldoe aan de eisen die mijn beroepsverenigingen jaarlijks aan mij stellen. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel van) mijn begeleiding, als het gaat om particuliere counseling, in de aanvullende verzekering. Meestal valt dit onder het budget voor alternatieve behandelwijzen en onder de noemer “psychosociale hulp op basis van counseling”, “alternatieve hulp op basis van counseling” of “alternatieve psychotherapie”. Het counseling uurtarief voor de particuliere client bedraagt  € 100,00 (vrijgesteld van BTW).

Vraag je zorgverzekeraar altijd eerst naar de mogelijkheden voor vergoeding. Er kan naar AGB codes gevraagd worden. Deze kan ik vanwege identiteitsfraude hier niet publiceren, maar vraag me er gerust om.

Klik hier voor relevante en actuele informatie over counseling en vergoedingen.

Algemene Voorwaarden,  Samenwerkingsafspraken & Privacy

Klik hier voor de Samenwerkingsafspraken  waarvoor aan de client akkoord gevraagd wordt bij aanvang van het traject.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten van Inside Coaching.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens en er voor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Klik hier voor verdere informatie over privacy en dossierplicht als gevolg van de wet WGBO en de beroepscode.

KVK 17211400 | BTW ID NL001853755B84

 

VANUIT DE KERN IN BEWEGING

Een traject is wat mij betreft geslaagd als het resulteert in ‘beweging’. In een volgende stap. Je pakt ‘van binnenuit’ de regie op en realiseert met vertrouwen je doel. In lijn met waar je van nature goed in bent, waar je je mee onderscheidt en waar je energie van krijgt.

 

Meer weten? Neem contact op en plan een gratis telefonische kennismaking!