Angelique heeft ruim vijftien jaar werkervaring in commerciële & productmanagement functies in de dienstverlenende sector. Ze combineerde het werken in de ‘harde’ zakenwereld met een mensgerichte aanpak. Haar inspireerde vooral het werken met mensen in ontwikkeling. Sinds 2006 werkt Angelique als zelfstandig coach | counselor |  psychosociaal therapeut.

 

Energie en levenslust door jezelf te zijn”

 

“Van stress naar persoonlijk leiderschap…”

“Ieder mens heeft het in zich om positieve veranderingen door te voeren”

Inside, vanuit de kern in beweging

“Inside”, in de mens, dat is de plaats waar ik werk, samen met mijn cliënten. Als mensen in hun leven tegen zaken aanlopen en daar uiteindelijk stress van krijgen, gaan ze op zoek naar oplossingen. Ik heb inmiddels ervaren dat als je daadwerkelijke veranderingen wilt realiseren, je eerst weer naar jezelf en jouw persoonlijke ervaring van het leven moet terugkeren. Anders gezegd: eerst naar de ‘binnenwereld’ voordat je veranderingen in de ‘buitenwereld’ kunt manifesteren.

Als we gaan samenwerken, kom jij uiteindelijk echt vanuit je essentie in beweging en dan is er sprake van een duurzame verandering. Waar ik voor sta is dat je weet wie je bent, wat het is dat jou uniek maakt, dat je de waarde daarvan inziet, daarover communiceert en daarop gebaseerd keuzes maakt. Bovendien heb je inzicht in de aard (de 3 basisprincipes) van de menselijke ervaring. Dan is een leven met meer ontspanning & vanzelfsprekendheid mogelijk.

‘Ik’ in mijn werk

Ik begeleid cliënten bij het vinden van hun eigen antwoorden, mens- en resultaatgericht. Ik zie snel het grotere geheel, leg verbanden, werk met enthousiasme en een flinke dosis creativiteit. Met mensenkennis en een ‘voelspriet’. In mij vind je een positief ingestelde, warme en open gesprekspartner. Mijn drive is om de ‘chaos’ die je ervaart om te zetten naar helderheid en duidelijkheid.

Duurzaam resultaat

Veel mensen willen voldoen aan een bepaald beeld of aan de eisen van hun omgeving. Ze hebben ideeën over hoe het leven eruit moet zien om gelukkig te zijn. Ze verliezen zichzelf in hun chaotische gedachten en gevoelens en ervaren stress.  Ik merkte op dat alleen ‘praten’ of het toepassen van een (tijdens de coaching) aangeleerde vaardigheid vaak onvoldoende was om effectieve en duurzame resultaten te krijgen. Cliënten, die voor hun gevoel heel hard aan zichzelf en hun gedrag ‘werkten’, vielen na verloop van tijd toch weer terug in oude gewoonten.

Dit motiveerde mij om o.a. in jaarlijkse bijscholingen die invalshoeken te vinden, waarmee ik het verschil kon maken. Mijn interesse ging uit naar de nieuwste ‘brein’-inzichten, de kwantumfysica en spiritualiteit.  

Integrale aanpak

Een auto-ongeluk in 2012 zorgde ervoor dat alles even ‘letterlijk’ stil kwam te staan. Ik had pijn en stress. Bijna een herhaling van een eerdere fysieke terugval rond 2000. In beide gevallen had een aanvullende benadering gebaseerd op frequentie therapie een belangrijk aandeel in mijn herstel. Ik kwam op meerdere fronten weer in beweging en was enthousiast over de werkzaamheid ervan. Gelijkwaardige positieve ervaringen deed ik op met voeding op maat. Inmiddels werk ik, bijvoorbeeld als het gaat om de eerste (fysiologische) herstelperiode na een burn-out, met specialisten op deze en andere gebieden samen. Chronisch gestresste cliënten herstellen sneller en duurzamer door deze integrale aanpak. 

Invloed op onbewuste blokkades?

In 2013 besloot ik zelf te gaan werken met een methode die software gebruikt om in de ‘binnenwereld’ onbewuste blokkades te neutraliseren om positieve veranderingen in de ‘buitenwereld’ te manifesteren.  ‘Sense Software Technologie’ maakt nu een belangrijk onderdeel uit van speciaal op mijn doelgroep afgestemde CoachProgramma’s.  Passend bij coachvragen rondom (zelf)vertrouwen, loopbaankeuzes en zingeving. De begeleiding is positief, methodisch, concreet en maakt het ‘onzichtbare’ zichtbaar en tastbaar. Mijn cliënten, die persoonlijke of zakelijke doelen inbrengen, ervaren de begeleiding met ‘Sense’ als wonderbaarlijk. Ze kunnen de technische kant erachter soms moeilijk bevatten, maar zijn unaniem: “Het resultaat telt!” En (het blijvende) resultaat is er, iedere keer weer. 

Tenslotte

De afgelopen jaren hebben mij zowel persoonlijk als zakelijk veel gebracht. Ik maak elke dag mee dat cliënten weer vol energie en drive de deur uitstappen. Ik ben blij dat ik doe wat ik heel graag doe en op deze manier mijn ‘steentje’ bijdraag aan de grote maatschappelijke uitdaging die stress heet.


scroll de tekst om meer te lezen

VANUIT DE KERN IN BEWEGING

Een traject is wat mij betreft geslaagd als het resulteert in ‘beweging’. In een volgende stap. Je pakt ‘van binnenuit’ de regie op en realiseert met vertrouwen je doel. In lijn met waar je van nature goed in bent, waar je je mee onderscheidt en waar je energie van krijgt.
Meer weten? Neem contact op en plan een gratis telefonische kennismaking!