CBM

(Centrale Bond van Meubelfabrikanten)

Commitment

De CBM is de ondernemersorganisatie voor de Nederlandse meubel- en interieurmaakindustrie – sinds 1912. De CBM heeft ongeveer 550 leden variërend van interieurbouwers, woonmeubelfabrikanten en producenten van grafkisten, matrassen en scheidingswanden en bedrijven die halffabricaten maken, inclusief loonstoffeerderijen en meubelspuiterijen.

De CBM vindt het van groot belang dat bossen worden beschermd en behouden voor toekomstige generaties en ziet daarin een rol voor zichzelf als brancheorganisatie weggelegd. De CBM bevordert het gebruik van gecertificeerd hout onder zijn leden en faciliteert procescertificering van FSC en PEFC als volgt:

  • de CBM is supporter van het actieplan “Bewust met hout”, een initiatief van Koninklijke VVNH en NBvT.
  • gecertificeerd hout is een speerpunt in het MVO manifest van de CBM met MVO Nederland.
  • de CBM informeert de leden regelmatig over het belang van gecertificeerd hout.
  • de CBM heeft een handboek en handleiding procescertificering FSC en PEFC laten ontwikkelen. Dit ondersteunt CBM-leden bij de invoering van een procescertificaat van het FSC- of PEFC-certificatiesysteem. Het handboek en de handleiding worden regelmatig onder de aandacht gebracht.

Missie

Ondernemers die hun nek uitsteken, zelfbewust zijn en nieuwe wegen durven in te slaan: aan hen is de toekomst. De missie vormt de koers en het kompas voor de toekomst. Passie, trots en vakmanschap zijn daarbij de onmisbare hoofdingrediënten.

Koninklijke CBM, branchevereniging voor de interieurbouw en meubelindustrie behartigt als businesspartner de belangen van haar leden en zet zich actief in voor een sterke creatieve maakindustrie voor wonen en werken.